მახასიათებლები

ვებ სივრცე 500Mb

ელ-ფოსტა 5

ftp 2

MySQL მონაცემთა ბაზა 2

ქვედომენი 2

პარკირებული დომენი 2

დამატებითი დომეინი 0

სტატიკური IP მისამართი +

ყოველკვირეული ბეკაპი +

ტრაფიკი შეუზღუდავი
მახასიათებლები

ვებ სივრცე 1Gb

ელ-ფოსტა 10

ftp 4

MySQL მონაცემთა ბაზა 4

ქვედომენი 4

პარკირებული დომენი 4

დამატებითი დომეინი 0

სტატიკური IP მისამართი +

ყოველკვირეული ბეკაპი +

ტრაფიკი შეუზღუდავიმახასიათებლები

ვებ სივრცე 3Gb

ელ-ფოსტა 25

ftp 6

MySQL მონაცემთა ბაზა 6

ქვედომენი 6

პარკირებული დომენი 6

დამატებითი დომეინი 0

სტატიკური IP მისამართი +

ყოველკვირეული ბეკაპი +

ტრაფიკი შეუზღუდავიმახასიათებლები

ვებ სივრცე 5Gb

ელ-ფოსტა 50

ftp 10

MySQL მონაცემთა ბაზა 10

ქვედომენი 10

პარკირებული დომენი 10

დამატებითი დომეინი 10

სტატიკური IP მისამართი +

ყოველკვირეული ბეკაპი +

ტრაფიკი შეუზღუდავიმახასიათებლები

ვებ სივრცე 10Gb

ელ-ფოსტა 100

ftp 15

MySQL მონაცემთა ბაზა 15

ქვედომენი 15

პარკირებული დომენი 15

დამატებითი დომეინი 15

სტატიკური IP მისამართი +

ყოველდღიური ბეკაპი +

ტრაფიკი შეუზღუდავი          მოცემული პაკეტებისაგან განსხვავებული მახასიათებლების მოთხოვნილების შემთხვევაში, შეკვეთა მოხდება შეთანხმების საფუძველზე.

თუ თქვენ აირჩევთ სასურველ პაკეტს, დააკლიკეთ ”შეკვეთა’-ს და მოგეცემათ შესაძლებლობა მოგვწეროთ წერილი ან დაგვიკავშირდეთ ტელეფონით, რომელიც მითითებული იქნება შემდეგ გვერდზე.